Marketing dla firmy, urzędu? Marketing polityczny?

KMS Media świadczy kompleksową obsługę z zakresu marketingu dla swoich Klientów.
Jesteśmy tzw. zewnętrznie działającą jednostką organizacyjną firm – ich działem marketingu.

Marketing w firmie jest jedną z najważniejszych dziedzin jej funkcjonowania.
Dla naszych Klientów poznajemy i obserwujemy rynek pod kątem branży, analizujemy poczynania ich konkurencji.
Naszym zadaniem jest efektywna promocja produktów, usług Naszych Klientów poprzez dokładną analizę targetu, działań konkurencji i innych czynników mających wpływ na sprzedaż produktów
lub usług naszych Klientów.


REKLAMA W PRASIE

Artykuł sponsorowany – na zlecenie naszych Klientów napiszemy artykuł sponsorowany.

Reklama prasowa w miesięcznikach, dziennikach, tygodnikach lokalnych
i ogólnopolskich.


INTERNET

  • Obsługa – wpisywanie POSTÓW na forach internetowych
  • Prowadzenie Facebook
  • Obsługa zagranicznych platform internetowych – sprzedaż produktów
  • Budowa stron internetowych już od 1200 zł netto.

REKLAMA W INTERNECIE

Reklama w lokalnych, ogólnopolskich portalach internetowych.

Forma marketingu, używająca jako medium Internetu i strony WWW (World Wide Web). Służy do przesłania informacji marketingowej i pozyskania klientów. Przykłady marketingu internetowego to przede wszystkim różne formy reklamy między innymi strony rezultatów wyszukiwarki, baner, reklamy multimedialne, reklamy serwisów społecznościowych, ogłoszenia reklamowe w internecie , sieci reklamowe oraz email, marketing, łącznie z email i spam.
Największą korzyścią reklamy internetowej jest możliwość natychmiastowego publikowania informacji i treści, które nie są ograniczone pod względem geograficznym i czasowym.


Organizacja Konferencji


Organizacja Szkoleń


Reklama Polityczna

Jest jedną z wielu form komunikowania rozumianego jako proces porozumiewania się ludzi.
W przypadku reklamy politycznej, pełni ona funkcję informacyjną w systemie komunikowania partii politycznych z rynkiem wyborczym, umożliwiające przetransportowanie na rynek wyborczy elektoratu. Jako jeden ze sposobów działań promocyjnych jest wykorzystywana w działaniach politycznych jako technika mająca na celu pozyskanie jak najszerszej grupy zwolenników.

Reklama polityczna jest postrzegana jako działalność informacyjna oraz perswazyjna do określonego działania na rynku wyborczym.

Jest ona nosicielem informacji i sugestii , które partia polityczna pragnie przekazać otoczeniu.

Reklama polityczna przede wszystkim, a szczególnie jej nasilona forma działania widoczna jest w czasie poprzedzającym wybory parlamentarne, prezydenckie czy też samorządowe. Celem jej jest podkreślenie wyróżniających cech partii politycznej czy jej liderów w sposób jak najbardziej atrakcyjny. Natomiast dla obywateli jest informacją, na podstawie której mogą dokonać wyboru oferty na rynku politycznym.

Naszym zadaniem jest:

  • prezentowanie polityków,
  • partii politycznych oraz ich programów w sposób jasny, intrygujący, pobudzający ciekawość, czasem zabawny lub agresywny.